Seguretat

La seguretat és una exigència dels clients i una necessitat de les persones que formen part del Grup Costa Brava Centre.  És necessari que les empreses apliquin sistemes per gestionar els aspectes que afecten o poden afectar a la seguretat de les persones.
 
Sistema de prevenció de riscos laborals
Es dissenya un sistema pràctic i àgil de prevenció de riscos laborals especialitzat en els perills del sector de l’hostaleria i del turisme integrat a la gestió habitual de l’establiment. Aquests mètode de treball dóna compliment a la llei 31/1995 de Prevenció de Riscos Laborals i a la resta de normativa relacionada.
 
Seguretat i higiene alimentària
Es dissenya un mètode per garantir la seguretat alimentària que cal complir d’acord amb la normativa vigent higiènico-sanitària. La implantació d’aquests sistemes no està motivada pel sol fet de l’exigència legal, sinó que és beneficiós dotar l’àrea del restaurant (cuina i sala) d’un enfocament de la gestió preventiva que gestioni possibles riscos que es poden succeir al llarg de les diferents etapes de la cadena d’elaboració alimentària. 
 
                  
 
Existeixen dos nivells d’exigència:
- Disseny i implantació de guies de bones pràctiques: Es parteix d’un diagnòstic de les bones pràctiques en manipulació dels aliments i també de les infraestructures i eines de treball de la cuina, i es dissenya la Guia de Bones Pràctiques basada en el sistema de PRE-REQUISITS que estableix la Generalitat de Catalunya.
 
-Disseny i implantació de sistemes d’anàlisis de perills i punts de control crític (APPCC): Es realitza una identificació exhaustiva dels riscos i perills específics que existeixen en totes les fases dels processos d’elaboració i manipulació d’aliments. Posteriorment els tècnics determinen les accions necessàries per eliminar aquests riscos. El sistema queda documentat mitjançant l’avaluació de riscos i la definició dels processos i instruccions de treball necessaris per la seguretat dels aliments.
 
Quins són els beneficis?
  • Implantar eines apropiades per controlar els perills de seguretat, higiene i salut de les persones en el treball.
  • Acreditar davant les inspeccions de l’administració pública, i també davant dels clients, que l’establiment controla la seva activitat i compleix amb la normativa legal.
  • Donar confiança als consumidors i clients.
  • Capacitar al personal per a la millora de la seguretat i la salut.