Gestió empresarial

El sector turístic, donades les seves característiques, requereix una renovació constant d’iniciatives i projectes pensats per a la millora progressiva d’hotels, càmpings, restaurants, oficines d’informació turística, platges, turisme rural, espais naturals, etc. Els instruments per fer-ho són:


Sistemes integrats de gestió 
Integrar és quelcom més que sumar. Proposem dissenyar i implantar un únic sistema de treball en benefici de la qualitat del servei, el respecte al medi ambient i la garantia de seguretat en els llocs de treball.

 

Sistemes de gestió de qualitat
Partint d’una diagnosi inicial, es defineix la raó de ser de l’organització, els seus processos de treball i els nivells de qualitat. Es fixen eines per a la implicació de les persones en la millora continua i es fa un estudi de l’opinió del client i les seves necessitats.
Certificats voluntaris segons les normes:
UNE-EN-ISO 9001:15
Q-turística en tots els subsectors turístics
Distintiu de qualitat en destinació turística SICTED
Sistema Europeu EFQM
 
Sistemes de gestió de medi ambient
Cada organització és responsable de portar a terme unes bones pràctiques ambientals. Els sistemes de gestió ambiental reconeguts públicament gaudeixen d’incentius de les administracions públiques i són molt valorats com a marca de qualitat pels clients.
Certificats voluntaris segons les normes:
UNE-EN-ISO 14001:15
Reglament Europeu EMAS, sistema ambiental
 
Gestió per processos o creació de manuals operatius
Aquest servei ajuda a estabilitzar la gestió interna i distribuir els recursos d’acord amb l’estratègia de l’empresa. Està especialment dirigit a establiments d’activitats complexes o en fase de creixement
 
Quins són els beneficis?
- Assolir una cultura basada en la qualitat de la gestió i del servei tant de portes en fora com de portes endins.
- Capacitar al personal per adquirir una cultura de l’organització.
- Millorar l’eficiència degut a la unificació de tasques.
- Millorar el control i l’optimització del consum de recursos.
- Millorar la imatge turística de la destinació.