Sigues una empresa turística responsable

16/04/2020

Gestionar el turisme de manera sostenible és una obligació i una responsabilitat per a tots: empreses, administració pública i particulars. Avui us expliquem com hi pot contribuir la vostra empresa.

L’any 2017, coincidint amb Any Internacional de Turisme Sostenible per al desenvolupament, des de la Fundació Intermundial i l'Institut de Turisme Responsable van elaborar el Manifest de l'Empresa Turística Responsable, que us compartim a continuació, i que consisteix en una guia bàsica on s'expliquen les pautes a seguir per les empreses del sector per integrar en els seus processos operatius accions per convertir-se en empreses realment responsables i compromeses amb la Sostenibilitat.

1.SIGUES CONSCIENT DELS RISCOS DE LA TEVA ACTIVITAT I PREN LES PRECAUCIONS NECESSÀRIES

Garanteix la seguretat dels teus treballadors i clients, i establir mesures per evitar situacions de risc i creant protocols d'actuació en casos d'emergències. Així mateix, comprova la procedència dels productes que adquireixes per evitar riscos sanitaris, i informa als teus clients dels aliments que ofereixes per evitar reaccions al·lèrgiques o intoleràncies. 

2.DÓNA SUPORT AL EMPRENEDORIA I EL DESENVOLUPAMENT LOCAL CONSUMINT PRODUCTES O SERVEIS LOCALS

Fomenta l'emprenedoria local adquirint, sempre que puguis, productes o serveis que es produeixin en la destinació i els beneficis directes i indirectes siguin repartits transversalment i afavoreixin els grups més vulnerables. Sol·licita que el viatger compri només el que realment necessiti. 

3.OFEREIX PRODUCTES, SERVEIS O EXPERIÈNCIES QUE POTENCIÏN LA SOSTENIBILITAT DE LA TEVA ENTITAT A TRAVÉS DEL R + D + I

Incorpora, sempre que sigui possible, en els teus productes o serveis noves tecnologies i mètodes innovadors que permetin als clients gaudir d'una millor experiència, i que contribueixin a la sostenibilitat de la teva entitat a través de l'estalvi o millor ús dels recursos, la informació o la capacitat de comunicació.


4. CONSUMEIX DE MANERA RESPONSABLE I PARTICIPA EN LA GESTIÓ SOSTENIBLE DELS RECURSOS

Garanteix la gestió i ús intel·ligent i eficient dels recursos hídrics i energètics, consumint els de menor impacte en el medi, sent reciclables o reutilitzables. Evita el consum excessiu o malgastador de l'aigua i prioritza transports amb reduïdes o nul·les emissions contaminants. Fes valorar i sol·licitar pel viatger el càlcul i compensació de la petjada de carboni.


5. AFAVOREIX LA SOSTENIBILITAT DEL PATRIMONI I DE LES INFRAESTRUCTURES DE LA DESTINACIÓ

Col·labora en la gestió sostenible de la teva comunitat i de les infraestructures que la componen (edificis, transports, habitatges, espais públics) perquè la teva activitat no suposi una alteració en la vida local. A més, contribueix amb la conservació dels atractius turístics, tot respectant les normes i els accessos dissenyats per a la seva preservació i protecció.


6.PARTICIPA A LES ACTIVITATS DE CONSERVACIÓ, PROTECCIÓ I REGENERACIÓ DELS ECOSISTEMES TERRESTRES I AQUÀTICS DE LA TEVA CIUTAT

Ofereix només productes, serveis i experiències que garanteixin l'explotació sostenible dels recursos aquàtics i terrestres de la destinació i que respectin l'hàbitat natural de la fauna i flora autòctona.De la mateixa manera, adopta una conducta responsable, evitant la generació de residus, i col·labora amb els programes de sanejament i neteja realitzats en la destinació per evitar el deteriorament d'espais naturals i mantenir la biodiversitat. 

7.MILLORA LA QUALITAT DELS TEUS PRODUCTES, SERVEIS O EXPERIÈNCIES A TRAVÉS DE LA FORMACIÓ

Incentiva el coneixement i l'aprenentatge entre els teus empleats, facilitant canals i mitjans per a la seva formació i reciclatge professional que millorin les seves capacitats i habilitats per oferir un servei de qualitat. Així mateix, participa en programes de pràctiques i voluntariats que integrin a col·lectius vulnerables o en risc d'exclusió social.

8.FOMENTA EL CONEIXEMENT DELS ELEMENTS CULTURALS I FES-LOS SERVIR DE FORMA ADEQUADA

Fomenta, sempre que sigui possible, l'aprenentatge sobre els aspectes culturals de la teva comunitat (costums, gastronomia, idiomes o dialectes, tradicions, patrimoni ...).Així mateix, assegura't d'utilitzar de manera correcta aquests elements per evitar comportaments que puguin resultar ofensius o humiliants. De la mateixa manera, sigues un exemple de tolerància creant oportunitats d'aprenentatge mutu amb els clients.

9.AFAVOREIX LA DIVERSITAT I NO FOMENTIS O PARTICIPIS EN ACTIVITATS QUE SIGUIN DISCRIMINATÒRIES


Afavoreix l'eliminació de barreres que limitin la integració de les persones per motius de gènere, origen, religió, orientació sexual, situació econòmica o una altra condició. Evita llenguatges sexistes, comentaris ofensius o l'ús d'etiquetes que contribueixin a estereotipar negativament a aquests col·lectius. Igualment, facilita l'accés i la igualtat d'oportunitats a aquells que tinguin necessitats diferents en qüestions de mobilitat i comunicació, habilitant espais o serveis destinats per al seu ús. 

10. GARANTEIX CONDICIONS LABORALS DIGNES I JUSTES QUE RESPECTIN ELS DRETS DELS   TREBALLADORS

Garanteix que les condicions laborals dels teus empleats siguin dignes, evitant qualsevol tipus d'explotació sexual o infantil, el maltractament animal o la insalubritat, entre d'altres. Així mateix, assegura que les oportunitats de contractació en la teva entitat siguin justes, sense importar el gènere, origen, religió, orientació sexual o una altra condició.


11. SIGUES RESPONSABLE AMB ELS TEUS COMUNICACIONS I PROPORCIONA ELS MITJANS DE CONTACTE NECESSARIS


Ofereix als teus clients informació veraç i contínua abans, durant i després de gaudir del teu producte, servei o experiència. Així mateix, tingues tota la informació traduïda als idiomes més freqüents i habilita els mitjans necessaris perquè puguin contactar amb la teva entitat (correus, telèfons, adreça ...). 

12. UNEIX-TE A EL MANIFEST I COMPARTEIXI-LO

Dóna suport a les iniciatives i programes que fomentin l'intercanvi d'experiències i bones pràctiques que afavoreixin la pau, participant activament en les xarxes, associacions, activitats i aliances que promoguin el desenvolupament sostenible. Comença adherint-te al Manifest, realitzant accions sostenibles i fent partícips del teu compromís als altres.

Si creus que compleixes els punts explicats en aquest manifest et trobes a punt per certificar-te amb la marca Biosphere. Si vols més informació sobre turisme responsable i la marca Biosphere, posa’t en contacte amb nosaltres a ncolomer@grupcostabravacentre.com