RECOMANACIONS SANITÀRIES PER ALS USUARIS DE PLATGES

05/06/2020

A partir de la fase 2 de desconfinament es permet el bany a les platges. El Comitè de Direcció del PROCICAT ha aprovat un protocol de mesures per gestionar els usos i serveis associats a les platges com a conseqüència de la COVID-19.

 

 

El Comitè de Direcció del PROCICAT ha aprovat un protocol de mesures elaborat pel Departament de Territori i Sostenibilitat en el marc del Pla Estratègic de Transició del Confinament per gestionar els usos i serveis associats a les platges com a conseqüència de la COVID-19.

El protocol inclou els criteris de gestió i recomanacions per al control de la qualitat de les aigües de bany, les recomanacions sanitàries als espais de bany i serveis associats, les mesures addicionals i extraordinàries en matèria d’ordenació i gestió del litoral, i finalment un seguit de criteris i recomanacions de gestió dels espais de bany en aigües interiors (no declarades zones de bany. Consulteu el protocol.

A continuació us recordem les recomanacions sanitàries per als usuaris de les platges fetes per les autoritats:

Recomanacions sanitàries als usuaris de les platges:

 • Abans d’anar a la platja cal informar-se de si la zona escollida té establert algun règim de limitacions d’accés, aforament o permanència.
 • Cal estar atent als senyals i cartells informatius o avisos de megafonia.
 • Respectar la distància de seguretat, al menys, dos metres entre banyistes i també entre tovalloles, gandules i para-sols.
 • Cal evitar compartir menjar i estris de bany i qualsevol altre objecte. Si s’han de compartir cal desinfectar-los abans.
 • Cal respectar les instruccions de les autoritats, dels socorristes i del personal que realitzi tasques informatives i de control.
 • Utilitza amb mesura les dutxes i renta-peus a l’aire lliure i evita la formació de cues.
 • S’han de fer servir els lavabos respectant el límit d’ocupació màxima d’una persona. Excepte necessitats especials. Utilitza sabó i gel hidroalcohòlic

L’Organització Mundial de la Salut (OMS) recentment ha assenyalat que el risc de transmissió a causa de la COVID-19 al bany recreatiu es relaciona més amb una manca de respecte de les mesures de comportament i distanciament social entre persones, que no pas degut a la possible presència del virus a l’aigua. Si l’aigua de la zona de bany és classificada sanitàriament com a “excel·lent” o “bona” el risc és pràcticament nul o molt baix.

En aquest sentit, l’Agència Catalana de l’Aigua (ACA), incorpora al present protocol les següents mesures:

 1. Restringir el bany a les platges qualificades de categoria Insuficient la temporada de bany 2019.
 2. Restringir el bany a les desembocadures d’aigües dolces a mar (rius, canals, riuets o recs)
 3. Restringir el bany a les platges durant episodis de pluges o en situacions d’incidències puntuals.
 4. Informar diàriament a l’estat de les aigües de bany PlatgesCAT i publicar avisos de precaució en els casos que siguin necessaris.
 5. Fer el seguiment diari de les infraestructures de sanejament del litoral i vetllar pel seu correcte funcionament; en casos puntuals d’incidències, aplicar les mesures correctores necessàries i fer controls addicionals a les aigües de bany si es detecten episodis de contaminació fecal fins comprovar la restitució de la qualitat.

En el document de fases elaborat per el Ministeri de Sanitat denominat “Pla per a la transició cap a una nova normalitat”, de data del 28 d’abril del 2020, s’estableixen les diferents fases del desconfinament que tenen una durada mínima de 15 dies. Aquest document, juntament amb l’Ordre del Ministeri de Sanitat SND/414/2020 estableix que les platges es poden obrir al bany a partir de la Fase 2.

 

D’acord amb aquestes previsions es poden obrir al bany a partir de l’1 de juny les comarques de l’Alt Empordà, Baix Empordà,  la Selva i alguns municipis del Maresme.

Indicacions per a la fase 2:

 • El transit i permanència a les platges, així com la pràctica d’activitats esportives, professionals o d’esbarjo, hauran de respectar les mesures de seguretat i higiene establertes per les autoritats sanitàries per a la prevenció de la COVID-19, i, en particular, les relatives al manteniment d’una distància mínima de seguretat de, al menys, dos metres, o, si no, mesures alternatives de protecció física, d’higiene de mans i etiqueta respiratòria. A aquests efectes, els grups haurien de ser d’un màxim de quinze persones, excepte en el cas de persones convivents.
 • La pràctica d’activitats esportives, professionals o d’esbarjo s’ha de desenvolupar individualment i sense contacte físic, mantenint una distància mínima de dos metres entre els participants.
 • Es permet l’ús de dutxes i renta-peus a l’aire lliure i amb determinades condicions també l’ús de lavabos, vestuaris i altres serveis públics similars.
 • La ubicació dels objectes personals, tovalloles, gandules i elements similars es durà a terme de manera que es garanteixi un perímetre de seguretat de dos metres respecte a altres usuaris.
 • Els ajuntaments podran establir limitacions tant d’accés com d’aforament a les platges, així com límits en l’accés als aparcaments per tal de facilitar el control de l’aforament.
 • La superfície per a ocupar per a cada banyista serà de quatre metres quadrats com a mínim.
 • Els ajuntaments han d’assegurar que es realitza una neteja i desinfecció de les instal·lacions i béns de les platges utilitzant substancies que no resultin perjudicials pel medi ambient.
 • Es recordarà als usuaris les mesures de prevenció mitjançant cartells i rètols visibles.
 • Les activitats d’hostaleria i restauració que es realitzin a les platges, incloses les descobertes, amb concessió o autorització d’ocupació o aprofitament del domini públic marítim-terrestre, es regeixen pel que estableix aquesta ordre per al règim d’hostaleria i restauració, sense perjudici del que disposa la legislació sectorial aplicable.

Per això tal i com us proposavem en l'anterior article es clau la redacció d’un protocol d'actuació, d'aplicació per a la temporada 2020, que protegeixi als usuaris del contagi a la platja de virus COVID-19 alhora que permeti l'ús responsable de la platja.

Si vols tenir a punt les platges del teu municipi per aquesta temporada 2020, posa’t en contacte amb nosaltres a ncolomer@grupcostabravacentre.com