Q-Global, especialista en estudis per a la millora de la Qualitat Urbana dels municipis turístics

10/01/2018

A principis de 2016, Q-Global, que és el Departament de consultoria del Grup Costa Brava Centre va rebre un encàrrec de l’Ajuntament de Begur per la realització d’un estudi per a la millora de la Qualitat Urbana del centre comercial i turístic de Begur. La proposta es va fer amb la intenció d’ordenar els carrers, les façanes, les terrasses, el mobiliari urbà, el mobiliari de comerços i de restaurants presents als carrers i les places del centre comercial i turístic de Begur.

Tothom coneix els encants de Begur. I durant els mesos de temporada alta –entre maig i setembre- aquest petit municipi esdevé un espai de gran interès turístic. Una realitat que a primera vista sembla positiva, però que amaga els seus inconvenients: l’espai públic perd identitat i es va degradant per la transgressió dels límits fixats, i l’incompliment de les ordenances. Davant d’aquesta problemàtica, l’Ajuntament de Begur va apostar per Q-Global, especialitzada en l’aplicació de mesures per a la recerca de la qualitat i excel·lència en espais públics i privats.

Abans de presentar les propostes, es van portar a terme diverses tasques d’anàlisi: recollida d’informació, reunions de treball, visites de reconeixement, entrevistes amb els agents d’interès (empresaris i representants de l’Associació de Comerç i Turisme de Begur), i recollida d’informació de context. Un cop finalitzada la fase d’anàlisi i diagnòstic, Q-Global va elaborar les propostes de millora. Durant aquest procés es va mantenir contacte amb l’Ajuntament de Begur, fet que va facilitar que les propostes de millora tinguessin un consens previ.

La feina realitzada es va entregar a finals de 2016, i va tenir el vistiplau de l’Ajuntament i dels agents econòmics implicats. Gràcies a l’estudi per a la millora de la Qualitat Urbana, Begur va aconseguir l’ordenació i la qualitat urbana del centre comercial i turístic. Per evitar que el problema anés a més, Q-Global va proposar una actuació imminent.

En aquest sentit, es va fer una aposta per la millora de la viabilitat i l’accessibilitat als diferents espais del centre de Begur, les circulacions dels vianants, i la seguretat dels visitants i molt especialment la dels vilatans, ja que eren els que havien de conviure cada dia amb els problemes de circulació i convivència. El resultat no podia ser més satisfactori: el centre comercial i turístic de Begur recuperava l’ordenació i la qualitat urbana, sense renunciar al desenvolupament econòmic i social del poble.