Les certificacions al món turístic català

15/12/2017

Catalunya es un referent mundial des del punt de vista turístic ja que disposa d’un sistema de qualitat de caràcter integral, integrador i universal.

El sistema català de qualitat turística és el conjunt d’eines i instruments, que l’administració de Catalunya i els agents privats d’aquest sector, disposen i gestionen amb la finalitat de garantir la projecció competitiva de Catalunya, mitjançant la gestió d’accions responsables.

Pel que fa a la sostenibilitat, Catalunya, amb l’Estratègia per al desenvolupament sostenible, ha fixat l’avaluació ambiental com un instrument estratègic de prevenció, amb l’objectiu de mantenir Catalunya com a referent responsable i sostenible.

Qualsevol empresa en contacte directe o indirecte amb el sector turístic pot certificar- se de forma voluntària ja sigui pel que fa a la qualitat i/o al medi ambient per tal d’aconseguir prestigi, seguretat i salut, fiabilitat i rigorositat, adquirir un valor afegit envers la competència, obtenir més coneixement de les expectatives dels clients i tendències del mercat, augmentar la motivació i professionalització del personal, mostrar al client compromís amb els recursos, garantir la qualitat del servei, fidelitzar els clients, disminuir costos, promocionar l’establiment, optimitzar els recursos, etc. Entre molts d’altres avantatges que contribueixen a la millora global de la destinació.

Des del Pla de Qualitat Costa Brava Centre estem disposats a informar-vos i assessorar-vos de manera integral i personalitzada. Podeu contactar amb nosaltres al 972313702 o a través del correu electrònic qglobal@grupcostabravacentre.com.