La seguretat, factor clau en el turisme de qualitat

17/05/2018

La seguretat i la qualitat van lligats, i són els eixos vertebradors en la planificació del model turístic.

A part de l'àmbit policial, en el sector del turisme, l'aplicació de mesures de seguretat també es produeix als establiments turístics. El turisme de la Costa Brava, destacat per ser un turisme d'alta qualitat, segueix unes línies d'actuació que eviten i redueixen les conductes i situacions de risc, garantint la qualitat dels productes i serveis que s'ofereixen, demostrant el compromís a assolir la satisfacció plena del client, cobrint les necessitats, superant les expectatives i oferint un servei excel•lent.          

Per tal d'aconseguir transmetre aquests valors, existeixen les certificacions de qualitat, que orienten els establiments turístics a l'aplicació de bones pràctiques; com és la col•laboració entre administracions locals, l'aplicació d'ordenances, la implementació d'estratègies preventives millorant l'atenció a la ciutadania i la comunicació amb la policia de proximitat, establint accions que afavoreixin l'oci responsable o previnguin possibles accions de convivència.        

Per tal de mantenir la seguretat, és fonamental que, a més de l'actuació policial, existeixi la prevenció i la col•laboració entre els diferents actors d'aquest sector. Per això, si el vostre establiment encara no disposa de cap certificat de qualitat, des de Q•Global estem disposats a informar-vos i assessorar-vos de manera personalitzada. Podeu contactar amb nosaltres al 972313702 o enviant un correu electrònic a qglobal@grupcostabravacentre.com