IMPLANTA EL PROTOCOL DE PREVENCIÓ DEL COVID AL TEU ESTABLIMENT

12/05/2020

Els protocols presentats garanteixen la seguretat de treballadors i clients, i serveixen per a generar la confiança necessària perquè el client tingui la certesa que en el nostre establiment s'estan fent bé les coses.

 

 

La Secretaria d'Estat de Turisme ja disposa dels documents que recullen les mesures higienicosanitàries per a la reobertura segura de el sector turístic. Les guies contenen especificacions de servei, neteja i desinfecció, manteniment i gestió de el risc per als diferents subsectors de el sector turístic.

Els protocols presentats garanteixen la seguretat de treballadors i clients, i serveixen per a generar la confiança necessària perquè el client tingui la certesa que en el nostre establiment s'estan fent bé les coses.

Els protocols establerts demanen que l’establiment com a mínim disposi de:

-Pla de Contingència, amb mesures concretes per reduir els riscos de contagi sobre la base de l'avaluació de riscos que s'elabora amb la consulta als delegats dels treballadors.

-Adaptar l'avaluació de riscos i protocols de seguretat i salut amb la intervenció dels delegats de riscos o els representants de treballadors.

-Disposar d'un comitè de seguretat i salut o en el seu defecte, d'un comitè de gestió de el risc per definir les estratègies i prendre decisions per minimitzar riscos higiènic-sanitaris per COVID-19.

-Prendre mesures de protecció i formació del personal en front al COVID del personal de l’establiment.

-Actualitzar els procediments de treballar de cada àrea de treball, tenint en compte les mesures preventives per fer front al COVID.

-Adequar els espais de l’establiment (reducció d’aforaments, augment freqüència de la neteja...).

 

Des del Instituto para la Calidad Turistica Española (ICTE) s’ha aprovat iniciar el procés per a la internacionalització d’aquests protocols en l’àmbit normatiu internacional que representa ISO, per a això, prèviament, es convertiran en especificacions tècniques públiques en el si d’UNE, organització que ja ha mostrat la seva disposició a col·laborar per afavorir aquesta transició de forma immediata. Per tant, al llarg del mes de maig es produirà la transició a especificacions tècniques UNE i, durant la primera quinzena de juny, s’elevaran els documents a ISO per al seu debat en els diferents grups de treball internacionals.

Per tancar el cercle habitual en els processos de normalització, s’ha aprovat també crear el segell de l’ICTE, “Safe Tourism Certified”, al qual voluntàriament podran optar les empreses, organitzacions i recursos turístics, com a marca de garantia i certificació d’aquests protocols, marca que s’aconseguiria després d’haver superat una auditoria realitzada per empreses independents.

Des de QGlobal us oferim el nostre servei d’assessorament per tal d’ajudar-vos en la correcta implantació dels nous protocols de prevenció del contagi del COVID establerts per la Secretaria d'Estat de Turisme , així com acompanyar-vos cap a l’acreditació del Segell “Safe Tourism Certified”.

Per més informació podeu contactar amb nosaltres a qglobal@grupcostabravacentre.com