Entra en vigor la llei que obliga a controlar els horaris de tots els treballadors

16/05/2019

El passat diumenge 12 de maig va entrar en vigor el Reial Decret Llei pel qual totes les empreses hauran de registrar les hores d’entrada i sortida dels seus treballadors, així com les hores efectives que realitzen.

El govern espanyol va aprovar la mesura el març i ha donat un marge de dos mesos perquè les empreses es poguessin adaptar a una normativa que té l’objectiu de lluitar contra la precarietat laboral, i que vol assegurar el pagament d’hores extres i la cotització a la Seguretat Social.

A partir d’ara, les empreses hauran de controlar els horaris dels seus treballadors a través d’un registre que s’haurà de guardar durant 4 anys i que haurà d'estar a disposició dels treballadors, dels seus representants i d’Inspecció de Treball. 

Mecanismes de control?

Existeix un ampli ventall d’opcions per portar a terme el registre del control horari. Des de fer firmar una fulla de càlcul fins a utilitzar una aplicació mòbil, una firma electrònica a través de la Intranet o utilitzar un sistema de lectura d’empremta dactilar. 

Sancions

Les empreses que incompleixin la normativa s’exposen a multes que poden anar dels 600 als 6.250 euros.

Si bé és cert que Inspecció de Treball ja pot començar a comprovar -aleatòriament- el compliment de la normativa, existeix un marge. De moment no es multaran les empreses que demostrin que estan gestionant la implantació del sistema de control horari. Per exemple, queden exemptes les empreses que estiguin negociant el registre amb els representants sindicals.

Context

Al conjunt de l’Estat espanyol hi ha 800.000 treballadors que van fer hores extres durant l’últim trimestre del 2018 i la meitat no les van cobrar.

La mesura impulsada pel govern espanyol ha comptat amb el suport del Tribunal de Justícia de la Unió Europea, el qual reconeix que sense l’existència d’un control “no és possible determinar el nombre d’hores de treball”.