Convocatòria d'ajuts als ens locals per als plans de foment territorial del turisme 2019

03/07/2019

El dia 2 de juliol el DOGC ha publicat la convocatòria 2019 per a la concessió dels ajuts que atorga el Departament d'Empresa i Coneixement als ens locals pels plans de foment territorial del turisme, amb l’objectiu d’afavorir que les destinacions turístiques catalanes millorin la seva competitivitat. Les sol·licituds es podran presentar del dia 3 de juliol i fins el proper 22 de juliol a http://www.eacat.cat.  

Poden ser beneficiaris d’aquests ajuts, els ajuntaments i ens vinculats o dependents, els consells comarcals, els consorcis locals, les diputacions, els ens de gestió locals, les entitats metropolitanes, les entitats municipals descentralitzades i les mancomunitats.

Els projectes presentats han de complir, entre d'altres requisits, amb els principis de sostenibilitat econòmica, social i mediambiental. Com a novetats, enguany es puntuen les actuacions que promouen la millora paisatgística i la lluita contra la pol·lució i contaminació visual; les que utilitzen els indicadors sostenibles de la plataforma MitoMed+; les que no han rebut cap pla de foment; i les que apliquin el Manual de Senyalització de Camins de la Direcció General de Turisme. A més, també es tindrà en compte si s’actua sobre recursos que disposin d’alguna declaració d’àmbit cultural o patrimonial i si el projecte es presenta per un municipi amb una població per sota dels 1.000 habitants.

Les actuacions subvencionades han d'haver estat executades entre el 2 de juliol del 2018 i el 30 de setembre de 2021.

Finançat gràcies als ingressos generats per l’Impost sobre les estades en establiments turístics (IEET), enguany el pressupost destinat a la concessió d’aquestes subvencions és de 6 milions d’euros. Aquesta línia d’ajuts va en sintonia amb els objectius de l'Impost esmentat: destinar els recursos generats a l'impuls del turisme sostenible, responsable i de qualitat: a la protecció, la preservació, la recuperació i la millora dels recursos turístics; al desenvolupament d'infraestructures relacionades amb el turisme, així com al foment, la creació i la millora dels productes turístics que permetin oferir una experiència turística excepcional.

Us recordem que  des de QGlobal facilitem assessorament i donem una gestió integral en la presentació de sol·licituds d’ajuts. Podeu contactar amb nosaltres al 972 60 00 17 o a ncolomer@grupcostabravacentre.com