Com et pot ajudar la Qualitat a la gestió del teu negoci?

19/03/2019

Un negoci gestionat significa que a l’establiment es realitza un treball premeditat, dirigit, coordinat, supervisat i amb resultats mesurables en 4 àrees principals: finances, recursos humans, operativa i comercial.

El treball dins de cada àrea pot implicar moltes coses, però a continuació remarcarem tan sols els tres punts de cadascuna que considerem més importants:

1. ÀREA FINANCERA 

 • Es realitzen previsions de vendes i s'ajusten els recursos de l’establiment en funció d'aquestes previsions: personal, preparació de productes, etc.
 • Es marquen objectius de costos i es realitza compte d'explotació, no només la mensual, que facilita l'assessoria comptable, sinó pròpia, mensual, setmanal i diària. 
 • Es realitzen inventaris i es comparen resultats de despesa real amb la despesa ideal que hauria d'haver tingut en funció de les vendes i els escandalls de producte.

2. ÀREA DE RECURSOS HUMANS

 • Es realitza formació de forma estructurada per a tot el personal, es controla i potencia la formació tot el possible.
 • El personal de gerència té formació específica en direcció de persones: selecció, formació, delegació, lideratge, comunicació, motivació, etc.
 • Es disposa de perfils de lloc per a cada posició de l’establiment, salaris d'acord amb els mateixos i es dirigeix al compliment de funcions d’acord als perfils i la formació rebuda.

3. ÀREA OPERATIVA 

 • Tots els processos (polítiques, normes, estàndards) de treball de l'establiment es troben clarament definits de manera escrita, especificant procediments, responsables i criteris d'avaluació.
 • Els processos de treball s'auditen de forma regular, s'avaluen d'acord amb els criteris establerts i es tracen plans de millora davant les desviacions trobades.
 • Processos, objectius financers i recursos es troben en equilibri. És a dir, els objectius financers permeten assignar els recursos necessaris (personal, productes, maquinària, etc.) per complir amb els processos establerts.

4. ÀREA COMERCIAL

 • L'establiment té una estratègia de màrqueting, promocional i de comunicació clarament definida i es porta a la pràctica.
 • L'ambient, aspecte, manteniment, neteja, etc. l'establiment és adequat i coherent amb l'estratègia de màrqueting.
 • Es coneix la tipologia de clients, l'àrea d'influència comercial i la competència.