Com és un hotel sostenible?

15/02/2018
Cada vegada hi ha una major consciència de la necessitat de tenir cura del medi ambient en més àmbits, i un d'ells, en alça, és el turisme. Cada dia més la sostenibilitat és un ítem que el client té en compte a l'hora d'organitzar les seves vacances.
Segons un estudi del 2014, realitzat pel Global Sustainable Tourism Council i l'Institut Tecnològic Hoteler (ITH), el 90% dels viatgers tria un hotel sostenible i el 34% està disposat a pagar per allotjar-se en establiments amb aquests criteris.
 
Què converteix un hotel en sostenible?
L'hotel sostenible és aquell que a l'hora de planificar i executar la seva gestió, planteja mesures mediambientals que ajudin a preservar l'entorn que els envolta, estalvia aigua i energia, redueix les seves emissions en l'ús de combustibles fòssils i gestiona adequadament els residus que produeix assegurant d'aquesta manera, un producte turístic d'alta qualitat i de llarga durada, i més fa conscient al client de l'excepcionalitat de la seva visita.
 
Quines mesures duu a terme per ser sostenibles?
- Reduir l'impacte en l'entorn: això es fa a través de diverses mesures, com integrant de l'hotel al màxim amb l'entorn a l'hora de la seva construcció per respectar la biodiversitat i cuidar l'harmonia del paisatge, reduir els residus generats, mitjançant el reciclatge per exemple, no explotar insosteniblement els recursos naturals de la zona (no crear un camp de golf a una zona amb poca aigua, per exemple), fer una piscina ecològica, etc.
 
- Utilitzar materials reciclats i orgànics: això es contempla tant amb els materials de construcció (els més naturals possible, fusta certificada ...), però també considerant l'alimentació: aliments d'agricultura ecològica, i l'alimentació: productes de neteja biodegradables, etc.
- Respectar la cultura de la zona, i maximitzar els beneficis econòmics i socials de la comunitat local. Que el consum repercuteixi en els comerços autòctons, i els treballadors siguin locals i amb condicions de treball dignes.
 
- Reduir al màxim la despesa energètica, mitjançant il·luminació LED per exemple o amb electrodomèstics eficients i apostant per les renovables: panells solars, etc. Ha de complir amb els principis de construcció bioclimàtica per aprofitar al màxim els recursos naturals.
 
Com pot un allotjament acreditar la seva sostenibilitat ?
Per tal d’acreditar la sostenibilitat d’un establiment es pot implantar un sistema de gestió ambiental en les teves activitats diàries, ja sigui seguint les normes internacionals ISO 14001: 2015, el Reglament Europeu EMAS III, Eco Etiqueta Europea, o el Distintiu de Garantia de Qualitat Ambiental de la Generalitat de Catalunya.
 
 
 Des del Pla de Qualitat Costa Brava Centre us podem aconsellar el sistema de gestió ambiental més adequat pel vostre negoci. Podeu contactar amb nosaltres al 972313702 o a qglobal@grupcostabravacentre.com