Augmenta la teva competitivitat amb la ISO 9001

31/03/2020

Si volem tenir beneficis, hem de controlar els nostres costos. És aquí on adquireixen tota la seva importància els mètodes d'organització, que ens permeten fer les coses el millor possible a el menor cost, és a dir, ser més productius.

 

En aquesta època de crisi, si volem tenir beneficis, hem de controlar els nostres costos. És aquí on adquireixen tota la seva importància els mètodes d'organització, que ens permeten fer les coses el millor possible a el menor cost, és a dir, ser més productiu i per tant més competitiu.

 En aquest sentit, la Norma ISO 9001: 2015. Sistemes de gestió de la qualitat, ofereix a les empreses les eines necessàries per enfocar-se en un procés de millora contínua que els permeti adaptar-se a les circumstàncies externes de l'economia i el mercat, així com a aplicar els canvis a nivell intern que optimitzin el seu funcionament.

 

 

Evidentment, el desenvolupament i implantació d'un sistema de gestió de qualitat en una organització no aconseguirà per art de màgia que es dupliquin les vendes i la facturació, però sí que proporcionarà una metodologia clara i d'èxit provada sobre com organitzar-se. Això s'aconseguirà gràcies a l'establiment i compliment dels diferents requisits que ens indica la Norma ISO 9001.

D'aquesta manera, a nivell intern aconseguirem:

 • Definició clara de les línies d'actuació de l'empresa: establiment dels processos que s'han de desenvolupar.
 • Anàlisi del context de l'organització, riscos i oportunitats al nostre voltant i implicació directa de la direcció.
 • Establiment d'una planificació adequada.
 • Documentació de sistema: Unificació i aprovació de procediments amb la creació de Manuals, procediments, formats, instruccions tècniques, que estaran sempre sota control
 • Control dels recursos, tant humans com materials, i millora dels mateixos mitjançant formació, manteniments, calibratges, etc.
 • Establiment de controls de seguiment, indicadors i objectius de millora clars i concrets en les àrees de major preocupació.
 • Detecció de problemes, documentant el seu tractament i solució.
 • Millora contínua mitjançant el mesurament de la satisfacció de client, l'anàlisi de la informació i la implantació a l'empresa d'una mentalitat preventiva i proactiva.

I a nivell extern:

 • Comprovació de l'adequació del nostre sistema mitjançant auditories externes.
 • Obtenció del certificat com a demostració de l'acompliment amb la Norma ISO 9001.
 • Diferenciació enfront de la competència.Augment del prestigi i millora de la imatge de l'organització.
 • Oferir als clients, proveïdors i altres parts interessades la garantia de comptar amb una acreditació verificada per organismes independents aliens a l'empresa.

Gràcies a tots aquests factors, si bé pot ser que no s'escapi a l'efecte de la crisi, sí que al menys l'empresa estarà en una millor posició per afrontar-la, podrà actuar sobre la base de moltes dades de què disposi, tindrà clar com actuar i podrà posar les mesures correctores necessàries, al comptar amb un sistema de gestió que serà de gran ajuda. Si vols saber més sobre la Norma ISO 9001 i els sistemes de gestió de qualitat, pots posar-te en contacte amb nosaltres a ncolomer@grupcostabravacentre.com